Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance w roku szkolnym 2019/2020
 

Edukacja przedszkolna

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Autor

Numer w szkolnym zestawie

Edukacja przedszkolna

gr. Biedronki

Pszczółki

 

„Nowe przedszkole”- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój i aktywność dzieci”

„Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

W. Żaba- Żabińska, M. Kwaśniewska

1/2019/2020

Język angielski

gr. Biedronki

Pszczółki

 

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych

Mariola Bogucka, Dorota Łóś

2/2019/2020

Religia

gr.

Biedronki

Pszczółki

Kochamy dobrego Boga

A Z – 0 – 0 1 / 10

Konferencja Episkopatu Polski

3/2019/2020

 

 

 

 

 

I etap edukacyjny (klasy I-III)

 

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Autor

Numer w szkolnym zestawie

Edukacja wczesnoszkolna

I, II

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia –edukacji.

Seria: Elementarz odkrywców kl. II

Programu nauczania – uczenia się dla I etapu kształceniaedukacji wczesnej „Elementarz odkrywców”

dr Teresa Janicka-Panek

4/2019/2020

Język angielski

I, II

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

Mariola Bogucka

5/2019/2020

Religia

I, II, III


W drodze do Wieczernika

A Z – 1 – 0 1 / 10

Konferencja Episkopatu Polski

6/2019/2020

Wychowanie fizyczne

II,III

„Magia zabawy”

 

Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

7/2019/2020

 

 

 

II etap edukacyjny (klasy IV – VIII)

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Autor

Numer w szkolnym zestawie

Język polski

IV-VIII

„NOWE SŁOWA NA START!”

PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO

W KLASACH IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Marlena Derlukiewicz

8/2019/2020

Język angielski

IV-VIII

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8

Joanna Stefańska

9/2019/2020

Język niemiecki

VII-VIII

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego.

Anna Jaroszewska

10/2019/2020

Historia

IV-VIII

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

11/2019/2020

Matematyka

IV-VIII

Matematyka z kluczem. Nowa Era.

Program nauczania dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

12/2019/2020

Przyroda

IV

Program nauczania przyrody w Szkole Podstawowej „Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

13/2019/2020

Geografia

V-VIII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa"

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

14/2019/2020

Informatyka

IV-VIII

Program nauczania informatyki w Szkole Podstawowej „Lubię to”

Michał Kęska

15/2019/2020

Plastyka

IV-VII

„Do dzieła” – program nauczania plastyki w klasach 4-7

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

16/2019/2020

Muzyka

IV-VII

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

17/2019/2020

Technika

IV-VI

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Lech Łabecki

18/2019/2020

 

 

 

Wych.- Fiz.

IV, V, VI, VII, VIII

“ MAGIA RUCHU” Program nauczania wychowania fizycznego. II etap edukacyjny.

Urszula Białek. Joanna Wolfart- Piech

19/2019/2020

WDŻ

IV-VIII

„Wędrując ku dorosłości” – program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej

Teresa Król

20/2019/2020

Religia

IV, V, VI

Poznaję Boga i w Niego wierzę

A Z – 2 – 0 1 / 10

Konferencja Episkopatu Polski

21/2019/2020

Religia

VII, VIII

Pójść za Jezusem Chrystusem

A Z – 3 – 0 1 / 10

Konferencja Episkopatu Polski

22/2019/2020

Biologia

V-VIII

Program nauczania biologii w klasach 5 – 8  szkoły podstawowej – Puls życia.

 

Anna Zdziennicka

23/2019/2020

Fizyka

VII, VIII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat  Teresa Kulawik

 

 

24/2019/2020

Chemia

VII, VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Teresa Kulawik, Maria Litwin

25/2019/2020

WOS

 

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”.

Barbara Furman

26/2019/2020

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

27/2019/2020

Programy dla klasy I- VIII, wchodzące w skład Szkolnego zestawu programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020, zostały zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną (Uchwała Nr 1/2019/2020 z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego) oraz opinii Rady Rodziców (Uchwała Nr 1 z dnia  28 sierpnia 2019r. w sprawie opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego).

Wrocanka, 23 sierpnia 2019r.                                                                                                                                                        
(miejscowość, data)                                                                                                                          

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.